Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi + Filial Oyun Terapisi Eğitimi

3.980,00 TL
 • Öğrenciyseniz Öğrenci Belgenizi, Mezunsanız Diploma veya Mezuniyet Belge Görselini Yükleyiniz. *
 • İsim - Soyisim *
 • Telefon numaranızı yazabilir misiniz? *
 • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numaranızı Yazabilir misiniz? (Fatura için Zorunludur) *
 • Adres (Fatura için Zorunludur): *
 • E-Mail adresiniz *
 • Doğum Yılınız *
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Avantajları
Ürünü Paylaşın
Neden Biz?
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi

Ev Okulu Derneği olarak, çocukların erken dönemde keşfedilmesi ya da olası problemlerin erken dönemde fark edilmesi ve bu durumlara yönelik terapi, ev rehberliği veya etkinlik odaklı çalışmalar önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Ev Okulu Derneği olarak çocuk konusunda ilgili alan çalışanlarının gelişimini oldukça önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda alanda çalışan uzmanlara yönelik Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi’ni Mozaik Psikoloji ile birlikte duyurmaktan mutluluk duyarız.
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi: Çocukları yaşadıkları bilişsel, davranışsal ve duygusal alanlarda meydana gelen problemlerin oyun yolu ile iyileştirilmesini hedefleyen bir oyun terapisi yaklaşımıdır. Çocuğun bilgeliğine güvenen yaklaşım, uygun şartlar oluşturulduğunda çocuğun kendi sorunlarını çözebilme becerisine sahip olduğu varsayımına dayanır.
Terapist, çocuğun yönlendirmesini, yönergelerini izleyerek güvenli bir alan yaratır ve çocukla bir güven ilişkisi geliştirerek çocuğun dünyasına girer. Çocuk, oyun yoluyla duygularını, düşüncelerini, deneyimlerini ve davranışlarını kendisini en rahat hissettiği bir yolla ifade eder. Çocukların kendilerini nasıl hissettikleri ve yaşadıklarının onları nasıl etkilediği hakkında konuşmaları çoğu zaman zordur ve oyun terapisinde, oyuncaklar çocukların kelimelerine dönüşür. Terapist çocukla yaptığı çalışmada onda fark ettiği duygu ve düşünceleri yansıtarak çocuğun iç görü ve farkındalık geliştirmesine yardımcı olur. Çocuğun içsel büyüme ve iyileşme için doğuştan gelen potansiyellerini teşvik eder.

Neden Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi Almalısınız?

 • Çocukların oyun yoluyla duygu, düşünce ve deneyimlerini ifade etmelerine olanak sağlayabileceksiniz.
 • Çocukların öz güvenlerini arttırmalarına, özerklik duygularını güçlendirmelerine ve oyunlarla kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunabileceksiniz.
 • Çocukların duygusal düzenlemelerini destekleyerek daha bütüncül bir sağlık durumuna ulaşmalarını sağlayabileceksiniz.
 • Ebeveynlerle iş birliği içinde çalışarak çocukların terapi sürecine daha iyi destek olabileceksiniz.

Eğitim Amacı

Bu eğitim; katılımcıların çocukların oyun aracılığıyla duygularını ifade etmelerini, iç dünyalarını keşfetmelerini ve zorluklarla başa çıkmalarını destekleyebilmelerini amaçlamaktadır.

Programın İçeriği

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi (CCPT) teorik çerçevesi ve bilimsel kanıtlar/araştırmalar ışığında oyun terapisi
 • Oyunun temeli ve çocuğun dünyasında oyunun önemi;
 • Oyun odası ve oyuncakları
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi nedir, kime yardım edebilir ve nasıl yardım edebilir?
 • 8 temel ilke, Terapötik boyutlar dahil olmak üzere Çocuk Merkezli Oyun Terapisi temel ilkeleri ve uygulamaları,
 • Gerçek bir inancı gösteren terapötik dil çocuğun şahsında:
  Dört iyileştime mesajı – buradayım, seni duyuyorum, anlıyorum ve umursuyorum
 • Fark etme, dinleme, onaylama ve terapötik sınır belirleme
 • Temel terapötik beceriler geliştirme, yansıtıcı ve empatik yanıt verme
  ve terapötik sınır ayarı;
 • Terapi sürecini tanımak ve anlamak ve çocuğun içsel durumunu değerlendirmek ilerleme, terapötik aşamaları ve oyunun temalarını belirleme
 • Çocuğun liderliğini takip etmek
 • Sorumluluğu çocuğa iade etmek
 • Çocuğun güçlü yönlerinin gelişimini kolaylaştırmak
 • Bir çocuğun özgüvenini geliştirmek
 • Oyun odasının dışında yanıt verme yolları – bir çocuğu selamlamak ve veda etmek.
 • Ayrılmak istemeyen bir çocuğa yanıt vermek
 • Özel konularda oyun terapisi
Katılımcılar, hayatlarında zorluklar yaşayan çocuklarla, öğrenecekleri Çocuk Merkezli Oyun Terapisi yöntemiyle içten çalışma biçimini, birinci elden deneyimlemek için eşsiz bir fırsata sahip olacaklar.
Önemli Not: Eğitim süresince Çocuk Merkezli Oyun Terapisi becerilerini geliştirebilmek için uygulamalar yapılacaktır. Katılımcıların eğitime aktif katılımı ve kameralarını açık tutmaları gerekmektedir. Katılımcıların eğitim boyunca yanlarında uygulama yapabilmeleri için birkaç türde oyuncak bulundurmaları gerekmektedir.


Kimler Katılabilir?

 • Ruh sağlığı ile ilgili lisans bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri ve mezunları eğitim sonunda sınav ve gerekli uygulamaları başarıyla tamamlayarak Uygulayıcı Sertifikası alabilmektedirler.
 • Ruh sağlığı alanı dışında çocuk ile ilgili lisans bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri ve mezunları (Okul öncesi, Çocuk gelişimi, Aile Danışmanlığı) eğitim sonunda sınav ve gerekli uygulamaları başarıyla tamamlayarak Katılımcı Sertifikası alabilmektedirler.

Eğitim Programı:

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi, Nisan-Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olup eğitim günleri ilan edilecektir.
 
 • 10.00-11.30 1. Oturum
 • 11.30-12.00 Ara
 • 12.00-13.30 2. Oturum
 • 13.30-14.30 Ara
 • 14.30-16.00 3. Oturum
 • 16.00-16.30 Ara
 • 16.30-17.45 4. Oturum
 • 17.45-18.00 Ara
 • 18.00-18.15 Gün Sonu Değerlendirme

Sertifikasyon

Eğitim programının sonunda yapılacak sınavda hak kazanan katılımcılara; e-devlet, üniversite, EUROPASS dernek onaylı ‘’Uygulayıcı Sertifikası’’ verilecektir.
 • Ruh sağlığı ile ilgili lisans bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri ve mezunları eğitim sonunda sınav ve gerekli uygulamaları başarıyla tamamlayarak Uygulayıcı Sertifikası alabilmektedirler.
 • Ruh sağlığı alanı dışında çocuk ile ilgili lisans bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencileri ve mezunları (Okul öncesi, Çocuk gelişimi, Aile Danışmanlığı) eğitim sonunda sınav ve gerekli uygulamaları başarıyla tamamlayarak Katılımcı Sertifikası alabilmektedirler.
NOT: E-devlet onayı için gerekli sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, e-devlet görünürlüğe sistem kredi ödemesi için gerekli olan 45 TL ek ödeme yapmaları şartıyla katılımcılar, kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.Filial Oyun Terapisi Eğitimi

Neden Filial Oyun Terapisi Eğitimi Almalısınız?

 • Ebeveynlerle etkili bir iletişim kurma ve onları terapi sürecine dahil etme gibi konularda kendinizi geliştirebileceksiniz.
 • Çocukların duygusal ve sosyal gelişimini destekleme konusunda beceriler kazanabileceksiniz.
 • Ailelerin ihtiyaçlarını anlama, güçlüklerle başa çıkma becerilerini destekleyebileceksiniz.
 • Eğitim, uzmanın hizmet verdiği çocuklar ve aileler için daha etkili ve kişiselleştirilmiş bir terapi deneyimi sağlayacaktır.
 • Ailelerin etkileşimlerini gözlemleyebilecek, aile üyeleri arasında bağları destekleyebilecek ve aile dinamiklerini anlayarak terapi sürecini iyileştirebileceksiniz.

Eğitim Amacı

Çocuk merkezli oyun terapisi felsefesi üzerine kurulmuş ebeveyn-çocuk terapisi modelidir. Çok çeşitli sosyal, duygusal ve davranışsal zorluklar yaşayan çocukları tedavi etmek için kanıta dayalı bir ebeveyn eğitimi müdahalesidir. Bu benzersiz yaklaşım, ebeveynlere oyunun terapötik olarak nasıl kullanılacağını öğreterek ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim boşluğunun azaltılabilmesi ve ilişkilerinin geliştirilebilmesini sağlar.
Terapistler, ebeveyn ve çocuk arasında ilişkisel bir kanal yaratılmasını kolaylaştırmak için hem didaktik hem de süreç odaklı yaklaşımları kullanır.

Eğitim Açıklaması:

Filial Oyun Terapisi, bir çocuğun zorluklar yaşadığı durumlarda, ebeveyniyle birlikte yapılan bir terapi yöntemidir. Çocukların duygusal bağlarını güçlendirmek, iletişim becerilerini geliştirmek, duygusal düzenleme yeteneklerini öğrenmek ve problem çözme becerilerini geliştirmek için yararlanılırken, terapi sürecinde, ebeveynler çocuklarıyla özel bir oyun ortamında etkileşime geçerler ve çeşitli terapi tekniklerini kullanarak çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını karşılarlar.
Filial Oyun Terapisi, çocukların duygusal zorluklarını ele almada etkili bir yöntemdir. Ebeveynler, terapi süreci boyunca çocuklarına aktif destek olurken, aynı zamanda kendi ebeveynlik becerilerini de geliştirirler.

Eğitim İçeriği

 • CPRT’de kullanılan ilkeler,hedeflere, özel yöntemlere ve becerilere odaklanmaktadır.
 • Ebeveyn çocuk arasındaki ve nihayetinde diğer aile üyeleri arasındaki güveni ve yakınlığı artırmak için ebeveyn-çocuk ilişkisini geliştirmek
 • Ebeveyn-çocuk ilişkisinde iletişimi geliştirmek
 • Ebeveyn-çocuk ilişkisinde problem çözme stratejilerini artırmak
 • Ebeveyn-çocuk ilişkisinde duygusal yakınlığı arttırmak
 • Ebeveyn kabulünü ve empatiyi artırmak
 • Ebeveynlerin, çocuklarının duygusal ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde uyum sağlama ve bunlara yanıt verme becerisini geliştirme
 • Ebeveynlerin, çocuklarının davranışlarında daha gerçekçi gelişimsel beklentiler ve sınırlar geliştirmelerine yardımcı olma
 • Ebeveyn olarak genel güveni ve kendini kabulü artırmak
 • Çocuğun ihtiyaçlarını ve duygularını ifade etmesine destek vermek
 • Çocuğun ihtiyaçlarını ifade etmesi, düzenlemesi ve karşılaması için daha uygun ve tatmin edici yolları artırma gibi  stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Kimler Katılabilir?

Program İçin Ön Koşul:
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi’ni almış olmak ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanmış olmak.
Not: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi'ni henüz almamış olan katılımcılarımız; link üzerinden Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi'ne kaydolabilir ve Filial Oyun Terapisi Eğitimi'nden önce Çocuk Merkezli Oyun Terapisi kayıt videolarından eğitimi takip edebilir ve Nisan ayında başlayacak olan eğitim grubuyla canlı olarak Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi'ni takip edebilirler.

Eğitim Tarihleri:

Eğitim programı, 14 Ekim ve 19 Kasım 2023 tarihlerinde aşağıda belirtilen saatlerde gerçekleştirilecektir.
14 Ekim 2023 Cumartesi
 • 10:00-11:30 1. Oturum
 • 11.30-12.00 Ara
 • 12.00-13.30 2. Oturum
 • 13.30-14.30 Ara
 • 14.30-16.00 3. Oturum
 • 16.00-16.30 Ara
 • 16.30-17.45 4. Oturum
 • 17.45-18.00 Ara
 • 18.00-18.15 Gün Sonu Değerlendirme
19 Kasım 2023 Pazar (Süpervizyon)
 • 15.00-16.30 1. Oturum
 • 16.30-17.00 Ara
 • 17.00-18.30 2. Oturum
 • 18.30-19.00 Ara
 • 19.00-20.00 3. Oturum

Sertifikasyon

Eğitim programın sonunda yapılacak sınavda hak kazanan katılımcılara; e-devlet, üniversite ve dernek onaylı ‘’Uygulayıcı Sertifikası’’ verilecektir.
Not: E-devlet onayı için gerekli sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, e-devlet görünürlüğe sistem kredi ödemesi için gerekli olan 45 TL ek ödeme yapmaları şartıyla katılımcılar, kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.

EUROPASS Kart

EUROPASS Uluslararası geçerlilik kapsamında sertifikalarınıza hem her ortamdan erişebilmek için hem de yurtdışı geçerliliğini sağlamak için eğitimden ayrı olarak sitemizden Europass kart temin edebilirsiniz.
Ayrıca eğitime ek olarak Europass kart alan katılımcılarımız, E-Devlet + Üniversite onayının yanı sıra tarafımızdan aldıkları ve bundan sonra alacakları TÜM EĞİTİMLERİ Uluslararası EUROPASS onayına dahil etmiş olacaklardır.
NOT: EUROPASS CARD’ın bir sefer alınması yeterli olup sonraki tüm eğitimlerde uluslararası geçerlilik süreci işletilmiş olacaktır.
Europass Kart kapsamında yapılan başvurularda, basım işlemi başvuru alındığı andan itibaren başlatıldığı için iptal/iade yapılamamaktadır.

Eğitim Nereden Yapılacak?

Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim canlı yayın linkleri, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Eğitim kayıt linkleri telegram grubundan günlük olarak iletilecektir.
Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

Eğitim İçin Önemli Notlar

Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır. Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.
Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3-4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3-4 gün geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.
 

 

TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 12:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
22.017,06 TL4.034,13 TL
31.357,31 TL4.071,94 TL
4--
5--
6697,69 TL4.186,16 TL
7--
8--
9479,59 TL4.316,31 TL
10--
11--
12370,80 TL4.449,64 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...