Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi 1. ve 2. Düzey Programları

6.989,00 TL
 • Öğrenciyseniz Öğrenci Belgenizi, Mezunsanız Diploma veya Mezuniyet Belge Görselini Yükleyiniz. *
 • İsim - Soyisim *
 • Telefon numaranızı yazabilir misiniz? *
 • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numaranızı Yazabilir misiniz? (Fatura için Zorunludur) *
 • Adres (Fatura için Zorunludur): *
 • E-Mail adresiniz *
 • Doğum Yılınız *
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Avantajları
Ürünü Paylaşın
Neden Biz?
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş

Ev Okulu Derneği olarak, çocukların erken dönemde keşfedilmesi ya da olası problemlerin erken dönemde fark edilmesi ve bu durumlara yönelik terapi, ev rehberliği veya etkinlik odaklı çalışmalar önemle üzerinde durduğumuz bir konudur.Ev Okulu Derneği olarak çocuk konusunda ilgili alan çalışanlarının gelişimini oldukça önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda alanda çalışan uzmanlara yönelik Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı’nı Mozaik Psikoloji ile birlikte duyurmaktan mutluluk duyarız.

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı

 

Neden Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Almalısınız?

 • Çocuklara ve ergenlere yönelik bilişsel davranışçı terapi becerilerini öğrenerek danışanlara etkili bir şekilde yardımcı olabileceksiniz.
 • Danışanlarınızın yaşadığı sorunları anlama ve değerlendirme becerilerinizi geliştirebileceksiniz.
 • Çocukların ve ergenlerin duygusal düzenleme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceksiniz.
 • Çocuk ve ergen danışanlarınız ile daha etkili iletişim kurma becerileri geliştirebileceksiniz.
 

Eğitimin Açıklaması

Bu eğitim, çocuk ve ergenlerin sağlıklı iletişim becerilerini öğrenmelerini, duygusal düzenleme yeteneklerini geliştirmelerini ve daha iyi bir psikolojik iyilik hâline ulaşmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Çocuklar ve ergenler arasında görülen kaygı, depresyon, öfke problemleri, davranış sorunları, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlarla başa çıkma becerilerine yönelik danışanlarıyla çalışma isteyen uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programın Amacı

Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, bu alanda çalışan ruh sağlığı profesyonellerine BDT’nin temel yapısı ve isleyişini, terapide kullanılan yöntemleri, çocuklar ve ergenlerle BDT çalışırken karşılaşılan güçlükleri ele almak üzere amaçlanmıştır. Kuramsal bir alt yapıyla beraber, değerlendirme, vaka formulasyonu, en çok kullanılan BDT teknikleri ile uygulama yaparak, bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Programın İçeriği

Bu eğitim çocuk ve ergenler için bilişsel davranışçı terapi eğitim programı başlığı altında bilişsel davranışçı oyun terapisi eğitiminin içeriğini de kapsamaktadır.

1. Gün : MODÜL 1, Bilişsel Kuram ve Bilişsel Modele Giriş

2. Gün : MODÜL 2, Okul Ortamında BDT

3. Gün : MODÜL 3, Yeme Bozukluklarını Bilişsel Davranışçı Terapi ile Çalışmak
MODÜL 4, Özsaygı Gelişimini Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

4. Gün : MODÜL 5, Kaygı ve Endişeleri Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak
MODÜL 6, Sosyal Kaygıyı Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

5. Gün : MODÜL 7, Boşanma Süreci ve Sonrasını Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak
MODÜL 8, Öfke Denetimini Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

6. Gün : MODÜL 9, Cinsel Travmayı Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak
MODÜL 10, Depresyonu Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak

7. Gün : Modül 11,

 • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisinde İlk Görüşme- Seans Programı Hazırlama
 • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisini Klinik Uygulamalarda Kullanmak
 • Probleme Göre Terapötik Oyun Geliştirme
 • Kaygı & Korku Problemini Çalışmak İçin Teknikler
 • Yas ve Travmatik Kayıp Yaşayan Çocuklar İçin Teknikler
 • Öfkeli Çocuklar İçin Teknikler
 • Boşanmış Aile Çocukları İçin Teknikler
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği İçin Teknikler

Tüm modüllerde öğretilecek tüm tekniklerin çalışma materyalleri eğitime dahildir. Ayrıca okuma listesi eğitim sırasında paylaşılacaktır.

Kimler Katılabilir?

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Düzey Eğitimi'ni almış olan tüm ruh sağlığı uzman ve öğrencileri eğitimimize başvuru yapabilir.

Not: Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Düzey Eğitimi'ni henüz almamış olan katılımcılarımız; link üzerinden 1. düzey eğitimimize kayıt olabilir ve 2. seviye eğitiminden önce, 1. seviye kayıt videolarından eğitimi takip edebilir ve Nisan ayında canlı gerçekleşecek eğitim grubuyla canlı olarak 1. seviye eğitimini takip edebilirler.

Eğitim Programı:

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı, Nisan-Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olup eğitim günleri ilan edilecektir.

 • 10:00-11:30  1. Oturum
 • 11.30-12.00  Ara
 • 12.00-13.30  2. Oturum
 • 13.30-14.30  Ara
 • 14.30-16.00  3. Oturum
 • 16.00-16.30  Ara
 • 16.30-17.45  4. Oturum
 • 17.45-18.00  Ara
 • 18.00-18.15  Gün Sonu Değerlendirme

Sertifikasyon

Eğitim programının sonunda yapılacak sınavda hak kazanan katılımcılara; e-devlet, üniversite ve dernek onaylı ‘’Uygulayıcı Sertifikası’’ verilecektir.

NOT: E-devlet onayı için gerekli sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, e-devlet görünürlüğe sistem kredi ödemesi için gerekli olan 45 TL ek ödeme yapmaları şartıyla katılımcılar, kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.

Sertifika Örneği:


 

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 2. Düzey Eğitim Programı

 Program için ön koşul: Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Düzey Eğitimi uygulayıcı sertifikası almaya hak kazanmış olmak.

Neden Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 2. Düzey Eğitimini Almalısınız?

 • Değerlendirme ve vaka formülasyonuyla terapötik yaklaşımı kişiye özelleştirmenin ve etkili bir tedavi planı oluşturmanın ayrıntılarını anlayabileceksiniz.
 • 1. düzeyde öğrenilen Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) konusundaki kuramsal bilgileri pekiştirerek, terapi sürecinin işleyişini derinlemesine anlayabileceksiniz.
 • Çocuklar ve ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi temelli yürüttüğünüz çalışmalarda karşılaşabileceğiniz güçlükleri eğitim programındaki yeni modüller yardımıyla ele alabileceksiniz.
 • Uzmanlık alanınızı geliştirerek bu özel yaş gruplarıyla çalışmanın temel prensiplerine dair öğrendiklerinizi derinleştirebileceksiniz.


Eğitim Amacı

Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı 2. Düzey Terapi Eğitimi, bu alanda çalışan ruh sağlığı profesyonellerine 1. Düzeyde öğrenilen BDT’nin kuramsal alt yapısıyla beraber, temel yapısı ve isleyişini, terapide kullanılan yöntemleri, değerlendirme ve vaka formülasyonu oluşturmayı derinleştirerek; çocuklar ve ergenlerle BDT çalışırken karşılaşılan güçlükleri yeni modüller ve konular çerçevesinde ele almak üzere amaçlanmıştır. .


  Kimler Katılabilir?

  Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Düzey Eğitimi'ni almış olan tüm ruh sağlığı uzman ve öğrencileri eğitimimize başvuru yapabilir.  

  Not:Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi 1. Düzey Eğitimi'ni henüz almamış olan katılımcılarımız; link üzerinden 1. düzey eğitimimize kayıt olabilir ve 2. seviye eğitiminden önce, 1. seviye kayıt videolarından eğitimi takip edebilir ve Nisan ayında canlı gerçekleşecek eğitim grubuyla canlı olarak 1. seviye eğitimini takip edebilirler.

  Eğitim Programı:

  • MODÜL 1: Bilişsel Kuram ve Bilişsel Modele Genel Tekrar ve Çocuk-Ergenlerdeki Yaşam Öyküsünde Genel Yapılanma ve Bilişsel Formülasyona Aileyi Dahil Ederek Çalışma Kriterlerinin Tekrarı & Derinleştirilmesi
  • MODÜL 2: Panik Atak / Panik Bozukluğu Yapılanması Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak
  • MODÜL 3: Yaygın Anksiyete Bozukluğu – Somataform Bozukluk Yapılanmasını Bilişsel Davranışçı Terapiyle Çalışmak
  • MODÜL 4: Özgül Fobi Yapılanmalarını Bilişsel Davranışçı Terapi Modeliyle Çalışmak
  • MODÜL 5: Travma, Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yapılanmasını Bilişsel Davranışçı Terapi Modeliyle Çalışmak
  • MODÜL 6: Obsesif Kompülsif Bozukluk Yapılanmasını Bilişsel Davranışçı Terapi Modeliyle Çalışmak
  • MODÜL 7: Akademide Bilişsel Davranışçı Terapi Yapılanmasıyla Çalışmak: Erteleme Davranışı, Sınav Kaygısı, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu- Özgül Öğrenme Güçlüğünün Okula ve Seansa Yansımasında Destekleyici Teknikler
  • MODÜL 8: Aileyle Eşzamanlı Çalışmak: Aileye Geri Bildirim Vermeye Dair Çalışmalar, Ailenin Seansa Etik Çerçevede Entegre Edilmesi, Çocuk ve Ergenlerde Temel İnanç Çalışmasının Aile İşbirliğiyle Yapılması

  Eğitim Tarihleri: 

  Çocuk ve Ergenler için Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi 2.Düzey Eğitimimiz, 4 Kasım-24 Aralık 2023 tarihleri arasında aşağıda belirtilen saatlerde gerçekleştirilecektir.
   

  • 4 Kasım 2023 Cumartesi
  • 5 Kasım 2023 Pazar
  • 12 Kasım 2023 Pazar
  • 25 Kasım 2023 Cumartesi
  • 26 Kasım 2023 Pazar
  • 24 Aralık 2023 Pazar (Süpervizyon)

  Eğitimimiz süpervizyon ile altı gün sürecektir.

  • 10:00-11:30  1. Oturum
  • 11.30-12.00  Ara
  • 12.00-13.30  2. Oturum
  • 13.30-14.30  Öğle Arası
  • 14.30-16.00  3. Oturum
  • 16.00-16.30  Ara
  • 16.30-17.45  4. Oturum
  • 17.45-18.00  Ara
  • 18.00-18.15  Gün Sonu Değerlendirme

  Sertifikasyon

  Eğitim programın sonunda yapılacak sınavda hak kazanan katılımcılara; e-devlet, üniversite ve dernek onaylı ‘’Uygulayıcı Sertifikası’’ verilecektir.

  NOT: E-devlet onayı için gerekli sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde, e-devlet görünürlüğe sistem kredi ödemesi için gerekli olan 45 TL ek ödeme yapmaları şartıyla katılımcılar, kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.

  EUROPASS Kart

  EUROPASS Uluslararası geçerlilik kapsamında sertifikalarınıza hem her ortamdan erişebilmek için hem de yurtdışı geçerliliğini sağlamak için eğitimden ayrı olarak sitemizden Europass kart temin edebilirsiniz.

  Ayrıca eğitime ek olarak Europass kart alan katılımcılarımız, E-DEVLET + Üniversite onayının yanı sıra adreslerine kargolanacak EUROPASS CARD ile tarafımızdan aldıkları ve bundan sonra alacakları TÜM EĞİTİMLERİ Uluslararası EUROPASS onayına dahil etmiş olacaklardır.

  NOT: EUROPASS CARD’ın bir sefer alınması yeterli olup sonraki tüm eğitimlerde uluslararası geçerlilik süreci işletilmiş olacaktır.

  Europass Kart kapsamında yapılan başvurularda, basım işlemi başvuru alındığı andan itibaren başlatıldığı için iptal/iade yapılamamaktadır.

  EUROPASS Kart Almak için Tıklayınız

  Eğitim Nereden Yapılacak?

  Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim canlı yayın linkleri, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Eğitim kayıt linkleri telegram grubundan günlük olarak iletilecektir.

  Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.

  Eğitim İçin Önemli Notlar

  Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır. Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.

  Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3-4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3-4 geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

   

  TESLİMAT
   
  Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 12:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

   
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
  1--
  23.542,03 TL7.084,05 TL
  32.383,48 TL7.150,45 TL
  4--
  5--
  61.225,17 TL7.351,03 TL
  7--
  8--
  9842,17 TL7.579,57 TL
  10--
  11--
  12651,14 TL7.813,70 TL
  Benzer Ürünler
  Yükleniyor...