Hakkımızda

Çocuklar, günün uzun bir vaktini okullarında geçirmekte ve evde geçirdikleri süre içerisinde eğitim/öğretim çalışmalarına (ödevler, projeler, sınav çalışması vb.) devam etmektedir. Bu süreçte ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Aynı zamanda aileler de evde çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmek için arayış içerisindedir.

Çocukları okula götürmek ve onları bazı kitaplar ve bilgisayarlarla yalnız bırakmak yeterli olmayıp ebeveynler çocuklarının keşiflerini ve büyümesini sürekli olarak desteklemelidir. Evde öğrenmenin okulun yerine geçmesi gerekmez. Eğitimin evde olması esasında okul süreçlerine de destek mekanizmalarını içinde barındırır. Ailelerin çocuklarının öğrenme deneyimlerine katılması hem çocukların başarısına hem de aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Günümüzde her ev bir okula dönüşmekte ve ebeveynler çocuklarının gelişimini büyük bir hassasiyetle takip ederek eğitimlerine destek olmaya çalışmaktadır. Eğitim Evde ve Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlamaktadır. Çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve akademik gelişimlerine ailenin katılımını arttıracak bilgi ve beceri sahibi olmasını sağlayacak etkinlikler düzenlenmeyi hedeflenmektedir. Ebeveynlerin çağın gereklerine uygun çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak bilgiyi ve bu bağlamda çocukların eğitimine ev ortamında destek olabilecek donanımı kazanmalarına destek olmaktır. Bu doğrultuda 17.10.2017 tarihinde açılan Eğitim Evde ve Ev Okulu Derneği’miz bir sivil toplum kuruluşu olarak hem öğrencinin hem de ailenin bu ihtiyaçlarına cevap verme amacıyla faaliyetler planlamaktadır.

Okul dışında devam eden eğitim süreçlerinde ailenin katkısı ile bireysel öğretim gerçekleşmekte ve çocuk okulda öğrendiği bilgileri pekiştirme veya yeni bilgiler öğrenme fırsatı bulmaktadır.  Ailenin katılımının sağlandığı öğrenme süreçlerinde akademik düzeyde destekle birlikte yaşam becerilerinin kazanılması ve aile içi etkili iletişim kanalı oluşturulmaktadır.

Eğitim Evde ve Ev Okulu Derneği’nin eğitim süreçlerini okul dışında ve aile ortamında desteklemek amacıyla yaptığı çalışmalar şu şekildedir :
 • Ailelerin çocuklarıyla birlikte vakit geçirecekleri okul dışı faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapılması,
 • Ebeveynlerin girişimcilik ruhunu destekleyen, stratejik düşünme, problem çözme, sıra dışı düşünme becerileri kazandıran, hayal güçlerini geliştiren kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve kamu kuruluşları iş birliği ile kursların açılmasını sağlamak,
 • Ebeveynlerin bilgiye ulaşımı kolaylaştıracak gazete, dergi, kitap, bülten gibi yayınlar çıkartmak,
 • Bilginin hızla yayıldığı çağımızda ebeveynlerin evde eğitim sürecine devam etmeleri için gerekli bilgileri edinecekleri bilgisayar ve internet teknolojileri hakkında destek vermek,
 • Sosyal medya, tablet ve cep telefonlarının eğitim amaçlı kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
 • Veliler arasında iletişim ağı kurmak için sosyal etkinlikler organize etmek,
 • Eğitim süreçlerinin okul dışında devam etmesine katkı sağlayacak ebeveyn dışındaki gönüllü üniversite öğrencileri ile ebeveynlerin buluşmasına aracılık etmek.


Vizyon
Türkiye’deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmektir.
Ev eğitimin merkezidir

Misyon
Ev Okulu Derneği, her türlü eğitim sürecinin ev ve aile ortamında desteklenmesi, ailelerin çocuklarının öğrenme süreçlerine katılması, okul ve ev uyumunun sağlanması, aile bağlarının kuvvetlenmesine yardımcı olmak ve ev okulu sistemlerinin ülkemizde tanınmasını amaçlamaktadır.

DEĞERLERİMİZ
 • DİNLEMEK
Derneğimize başvuran her bir bireyi etkili iletişimin kurallarına dikkat ederek dinleriz.
 • REHBERLİK 
Her bir ailenin farklı yönelimleri, beklentileri ve ihtiyaçları olduğundan hareketle kişiye özel rehberlik hizmeti sunuyoruz.
 • İŞ BİRLİĞİ
Eğitim adına ben de varım diyen kişi ve kurumlarla iş birliği kuruyoruz.
 • KABUL
Kişilerin inanç, ideoloji, düşünce yapılarını ayırt etmeksizin herkese ve her kesime hizmet veriyoruz.
 • DİSİPLİNLERARASILIK
Birey ve ailelere verilen destek hizmetlerinde farklı uzmanlık alanlarıyla işbirliği içinde çalışıyoruz.
 • YENİLİKÇİLİK
Günümüz dünyasına değil geleceğin dünyasına hazırlıyoruz.
 • ULAŞILABİLİRLİK
Bilginin paha biçilemez olduğu felsefesinden hareketle pek çok içeriği ücretsiz sunuyoruz.
 • BECERİ ODAKLILIK
Eğitimde akademik skorlardan ziyade ilgi, yetenek, beceri ve karakter gelişimini önemsiyoruz.
Yükleniyor...