SPSS Kullanımı/Tez ve Makale Yazımı Eğitimi

5.990,00 TL
3.490,00 TL
  • İsim - Soyisim *
  • Telefon numaranızı yazabilir misiniz? *
  • Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) Kimlik Numaranızı Yazabilir misiniz? (Fatura için Zorunludur) *
  • Adres (Fatura için Zorunludur): *
  • E-Mail adresiniz *
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Avantajları
%42indirim
Ürünü Paylaşın
Neden Biz?
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş

Piyasa fiyatı 5990 TL Evokulushop site satış fiyatı 3490 TL olan eğitimimize Ev Okulu App abonesi olanlar ÜCRETSİZ olarak kaydolabilir ve sertifikasını alabilirler. 

Ev okulu App abonesi olmak için Appstore indirme linki:https://apps.apple.com/tr/app/ev-okulu-app/id6478512351?l=tr
Ev okulu App abonesi olmak için Playstore indirme linki:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.evokulu.app&pcampaignid=web_share
Ev Okulu App konusunda daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız: https://www.evokuluapp.com/
Ev okulu App Bilgilendirme Videosunu izlemek için tıklayınız : https://youtu.be/qhIrW13ZLi0Neden SPSS Kullanımı/Tez ve Makale Yazımı Eğitimine Katılmalısınız?

⦁    Akademik alanda kariyer yaparken ihtiyacınız olan temel becerileri edinebilmek için,
⦁    Bilimsel çalışma yürütürken dikkat etmeniz gerekenleri öğrenebilmek ve elde ettiğiniz verileri etkili bir şekilde sunabilmek için,
⦁    Nicel çalışma yürütebilmeye ek olarak akademik yazım becerilerinizi geliştirebilmek için,
⦁    Çalışmalarınızın analiz ve yorumlanmasında kullanabileceğiniz bir program öğrenebilmek için bu eğitim programına katılmalısınız!


⦁    Not: Eğitim programı Ev Okulu App kullanıcılarına ücretsiz sunulacaktır.

Eğitim Açıklaması:

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), sosyal bilimler alanında yürütülen çalışmalarda sıklıkla yararlanılan, ölçekleri ve anketleri analiz edip sayısal verilerin sözel olarak yorumlanmasına yarayan bir araç olarak kullanılmaktadır. Akademik süreçlerde bununla birlikte ilgili bulguların analizlerinden yola çıkarak tez ve makale yazımı da sürecin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. SPSS Kullanımı/Tez ve Makale Yazımı Eğitimi içerisinde hem SPSS’in temellerine yer verilip katılımcıların yeni bir program öğrenip bu programda öğrendikleriyle çalışma yürütebilmeleri sağlanacak hem de akademik yazım dillerini geliştirme yolunda intihalden kaçınma, atıf yapma, kaynakça hazırlama, dilde akıcılığı yakalama gibi konular eşliğinde katılımcıların akademik yazım becerileri desteklenecektir.

Eğitim Amacı:

Eğitim programı kapsamında katılımcıların deneysel veya nicel çalışma yürütürken ihtiyaç duyacakları analiz ve yorumlama için kullanabilecekleri bilimsel ve güvenilir bir program olan SPSS’in temel bileşenlerinin aktarılması ve aynı zamanda akademik camiada saygınlık kazanmanın yollarından biri olan makale ve tez yazımı konusunda temel katılımcılara dil, üslup ve yapı gibi konularda rehberlik edilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği:

SPSS Kullanımı

⦁    SPSS Programı Tanıtımı ve SPSS Programına Veri Yüklenmesi
⦁    SPSS Programına Veri Yüklenmesi ve Ters Kodlamaların Yapılması
⦁    Güvenirlik Çalışması ve Normallik Testleri, Z Skor Üst Değer Silme
⦁    Demografik Bilgi Analizleri ve Betimsel İstatistiklerin Alınması
⦁    T-Testi Analizleri ve Tablolaştırılıp Yorumlanması
⦁    ANOVA Analizlerinin Yapılması
⦁    Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testlerinin Yapılması
⦁    ANOVA ve Post-Hoc Analizlerinin Tablolaştırılıp Yorumlanması
⦁    Korelasyon Analizlerinin Yapılması, Tablolaştırılması ve Yorumlanması
⦁    Regresyon Analizlerinin Yapılması, Tablolaştırılıp Yorumlanması

Tez ve Makale Yazımı

Makale ve Tez Nedir? Makale ve Tez Yazımının Amaçları, Özellikleri, Türleri ve Farklılıkları Nelerdir?

⦁    Makale ve Tez Kavramlarının Tanımı ve Önemi
⦁    Makale ve Tez Yazımının Amaçları ve Hedef Kitlesi
⦁    Makale ve Tez Yazımının Özellikleri ve Türleri
⦁    Makale ve Tez Yazımı Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler
⦁    Makale ve Tez Yazımında Kullanılan Terimler ve Kısaltmalar

Makale ve Tez Yazımında Uyulması Gereken Biçim ve İçerik Kuralları Nelerdir? Nasıl Bir Sayfa Düzeni, Başlıklandırma, Atıf, Kaynakça, Tablo, Şekil ve Ek Kullanımı Yapılmalıdır?

⦁    Makale ve Tez Yazımında Uyulması Gereken Genel Biçim Kuralları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Sayfa Düzeni, Başlıklandırma, Numaralandırma, Alt Not, Dipnot, Sayfa Sonu Notu Gibi Unsurların Kullanımı
⦁    Makale ve Tez Yazımında Atıf Yapma, Kaynakça Hazırlama, Endnote Kullanma Gibi Konular
⦁    Makale ve Tez Yazımında Tablo, Şekil, Grafik, Fotoğraf, Harita, Çizelge Gibi Görsel Unsurların Kullanımı
⦁    Makale ve Tez Yazımında Ek, Sözlük, Kısaltmalar Listesi, Özgeçmiş Gibi Bölümlerin Kullanımı

Makale ve Tez Yazımında Konu Nasıl Belirlenir? Konu Seçiminde Nelere Dikkat Edilmelidir? Konu ile İlgili Literatür Araştırması Nasıl Yapılır?

⦁    Makale ve Tez Yazımında Konu Belirlemenin Önemi ve Yararları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Konu Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler
⦁    Makale ve Tez Yazımında Konu ile İlgili Literatür Araştırmasının Amacı ve Yöntemleri
⦁    Makale ve Tez Yazımında Literatür Araştırması Yaparken Kullanılabilecek Kaynak Türleri ve Araçları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Literatür Araştırması Sonucunda Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması

Makale ve Tez Yazımında Hipotez Nedir? Hipotez Nasıl Oluşturulur ve Test Edilir? Hipotez ile İlgili Kapsam ve Sınırlılıklar Nasıl Belirlenir?

⦁    Makale ve Tez Yazımında Hipotez Kavramının Tanımı ve Önemi
⦁    Makale ve Tez Yazımında Hipotez Oluşturmanın Amaçları ve Yöntemleri
⦁    Makale ve Tez Yazımında Hipotez Test Etmenin Amaçları ve Yöntemleri
⦁    Makale ve Tez Yazımında Hipotez ile İlgili Kapsam ve Sınırlılıkların Belirlenmesi
⦁    Makale ve Tez Yazımında Hipotez ile İlgili Sorunlar ve Çözüm Yolları

Makale ve Tez Yazımında Özet Nedir? Özet Nasıl Yazılır? Özetin Türkçe ve İngilizce Olarak Hazırlanmasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

⦁    Makale ve Tez Yazımında Özet Kavramının Tanımı ve Önemi
⦁    Makale ve Tez Yazımında Özet Yazmanın Amaçları ve Yöntemleri
⦁    Makale ve Tez Yazımında Özetin Türkçe ve İngilizce Olarak Hazırlanmasının Gerekliliği ve Faydaları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Özetin Türkçe ve İngilizce Olarak Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve İpuçları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Özet ile İlgili Sıkça Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

Makale ve Tez Yazımında Giriş Bölümü Nedir? Giriş Bölümünde Neler Yer Almalıdır? Giriş Bölümü Nasıl Yazılır?

⦁    Makale ve Tez Yazımında Giriş Bölümünün Tanımı ve Önemi
⦁    Makale ve Tez Yazımında Giriş Bölümünün Amaçları ve İşlevleri
⦁    Makale ve Tez Yazımında Giriş Bölümünde Yer Alması Gereken Unsurlar
⦁    Makale ve Tez Yazımında Giriş Bölümünün Yazılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve İpuçları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Giriş Bölümü ile İlgili Sıkça Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

Makale ve Tez Yazımında Yöntem Bölümü Nedir? Yöntem Bölümünde Neler Yer Almalıdır? Yöntem Bölümü Nasıl Yazılır?

⦁    Makale ve Tez Yazımında Yöntem Bölümünün Tanımı ve Önemi
⦁    Makale ve Tez Yazımında Yöntem Bölümünün Amaçları ve İşlevleri
⦁    Makale ve Tez Yazımında Yöntem Bölümünde Yer Alması Gereken Unsurlar
⦁    Makale ve Tez Yazımında Yöntem Bölümünün Yazılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve İpuçları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Yöntem Bölümü ile İlgili Sıkça Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

Makale ve Tez Yazımında Bulgular Bölümü Nedir? Bulgular Bölümünde Neler Yer Almalıdır? Bulgular Bölümü Nasıl Yazılır?

⦁    Makale ve Tez Yazımında Bulgular Bölümünün Tanımı ve Önemi
⦁    Makale ve Tez Yazımında Bulgular Bölümünün Amaçları ve İşlevleri
⦁    Makale ve Tez Yazımında Bulgular Bölümünde Yer Alması Gereken Unsurlar
⦁    Makale ve Tez Yazımında Bulgular Bölümünün Yazılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve İpuçları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Bulgular Bölümü ile İlgili Sıkça Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

Makale ve Tez Yazımında Sonuç ve Tartışma Bölümü Nedir? Sonuç ve Tartışma Bölümünde Neler Yer Almalıdır? Sonuç ve Tartışma Bölümü Nasıl Yazılır?

⦁    Makale ve Tez Yazımında Sonuç ve Tartışma Bölümünün Tanımı ve Önemi
⦁    Makale ve Tez Yazımında Sonuç ve Tartışma Bölümünün Amaçları ve İşlevleri
⦁    Makale ve Tez Yazımında Sonuç ve Tartışma Bölümünde Yer Alması Gereken Unsurlar
⦁    Makale ve Tez Yazımında Sonuç ve Tartışma Bölümünün Yazılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ve İpuçları
⦁    Makale ve Tez Yazımında Sonuç ve Tartışma Bölümü ile İlgili Sıkça Yapılan Hatalar ve Çözüm Yolları

Makale ve Tez Yazımında İntihal Nedir? İntihalden Nasıl Kaçınılır? İntihal Tespiti ve Önlenmesi İçin Hangi Araçlar Kullanılabilir?

⦁    Makale ve Tez Yazımında İntihal Kavramının Tanımı ve Önemi
⦁    Makale ve Tez Yazımında İntihal
⦁    Makale ve Tez Yazımında İntihal Yapmanın Sonuçları ve Yaptırımları
⦁    Makale ve Tez Yazımında İntihalden Kaçınmanın Yolları ve Etik Kuralları
⦁    Makale ve Tez Yazımında İntihal Tespiti ve Önlenmesi İçin Kullanılabilecek Araçlar ve Programlar
⦁    Makale ve Tez Yazımında İntihal ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

Eğitim Programı:

Eğitim programı, 15 Mayıs-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında aşağıda belirtilen saatlerde gerçekleştirilecektir.

SPSS Kullanımı
15 Mayıs-23 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim oturumları saat 20.00-21.30 arasında gerçekleştirilecektir.

⦁    15 Mayıs 2024 Çarşamba
⦁    21 Mayıs 2024 Salı
⦁    25 Mayıs 2024 Cumartesi
⦁    28 Mayıs 2024 Salı
⦁    6 Haziran 2024 Perşembe
⦁    8 Haziran 2024 Cumartesi
⦁    15 Haziran 2024 Cumartesi
⦁    16 Haziran 2024 Pazar
⦁    22 Haziran 2024 Cumartesi
⦁    23 Haziran 2024 PazarTez ve Makale Yazımı
28 Haziran-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitim oturumları saat 21.00-22.00 arasında gerçekleştirilecektir.

⦁    28 Haziran 2024 Cuma
⦁    30 Haziran 2024 Pazar
⦁    6 Temmuz 2024 Cumartesi
⦁    7 Temmuz 2024 Pazar
⦁    9 Temmuz 2024 Salı
⦁    11 Temmuz 2024 Perşembe
⦁    13 Temmuz 2024 Cumartesi
⦁    16 Temmuz 2024 Salı
⦁    18 Temmuz 2024 Perşembe
⦁    20 Temmuz 2024 Cumartesi
Kimler Katılabilir?

Araştırma/çalışma süreçlerinde analiz ve yorumlama kapsamında kullanılabilecek güvenilir bir program öğrenmek isteyen ve akademik tez/makale yazımı konusunda kendisini geliştirmek isteyen ön lisans, lisans, lisans üstü öğrencilerine ek olarak ilgi duyan HERKES programa katılabilir.
Not: Eğitim programı Ev Okulu App kullanıcılarına ücretsiz sunulacaktır.

Sertifikasyon:

Eğitim programı sonunda katılımcılara dernek onaylı “Katılım Belgesi” verilecektir.

NOT: Sınav tarihinde sınava katılamayan kişiler için mazeretleri uygun görüldüğü takdirde gerekli işlemlerin yürütülebilmesi için 89 TL ek ödeme yapmaları şartı ile kaçırılan sınava alınacaklardır. Bu yüzden belirtilecek sınav tarihine dikkat edilmesini, ek ödeme mağduriyetine düşülmemesini hatırlatırız.

Sertifika Örneği:


Eğitim Nereden Yapılacak?

Not: Eğitim programı Ev Okulu App kullanıcılarına ücretsiz sunulacaktır.
Eğitimlere başvuran kişiler, açılacak olan eğitime özel Telegram grubuna davet linki ile alınacaklardır. Eğitim canlı yayın linkleri, eğitimden 1 gün önce, Telegram eğitim grubundan paylaşılacaktır. Eğitim kayıt linkleri telegram grubundan günlük olarak iletilecektir.
Telegram grubu, sadece YÖNETİCİLERİN mesaj atabildiği grup türüdür. Kaçırılan canlı yayın bağlantıları olmasına karşın gerçekleştirilen eğitimler, kaydedilecek olup ayrıca video linki eğitim telegram grubunda paylaşılacaktır. Eğitim bitiminden 1 ila 2 ay içerisinde videolar kaldırılacaktır.
Eğitim İçin Önemli Notlar
Eğitim başvuruları için iptal talebiniz, sipariş tarihinden itibaren 7 gün içinde talep bildirmeniz halinde işleme alınmaktadır. 7. günden sonra yapılan iptal talepleri işleme alınmamaktadır. Eğitim başladıktan sonra iptal veya iade yapılmamaktadır.
Ödeme sürecinizi tamamladıktan sonra kesin kayıt sms onayı ve bilgilendirmelerin yapılacağı Telegram grup davet linki başvurunuzu yaptıktan sonra 3-4 gün içinde gelecektir. Başvurunuzdan 3-4 gün geçtikten sonra herhangi bir bilgilendirme alamazsanız tarafımıza WhatsApp mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

TESLİMAT
 
Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 12:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.

 
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1--
21.768,73 TL3.537,46 TL
31.190,21 TL3.570,62 TL
4--
5--
6611,80 TL3.670,78 TL
7--
8--
9420,55 TL3.784,91 TL
10--
11--
12325,15 TL3.901,82 TL
Benzer Ürünler
Yükleniyor...